Pret! Leisure en Landschap

Vrije tijd speelt een steeds belangrijker rol in onze samenleving. Fun is alomtegenwoordig  en heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de binnensteden, de periferie en het platteland. Pret! Leisure en Landschap laat de gevolgen zien van de vrijetijdsindustrie voor de fysieke verschijning van Nederland. Tracy Metz onderzoekt, beschrijft en analyseert hoe door de behoefte aan vermaak de historische binnensteden veranderen, de natuur en het culturele erfgoed wordt vermarkt, en de leisurebestemmingen en atttractieparken zich ontwikkelen. In dit boek zijn zelfstandige beeldessays opgenimen van de fotografen Janine Schrijver en Otto Snoek, die hun visie tonen op dit belangrijke ruimtelijke en sociale fenomeen.

Pret! Leisure en landschap door Tracy Metz met beeldessays van Janine Schrijver en Otto Snoek,
ISBN 90-5662-244-7
NAi uitgevers, Rotterdam. 2002