Photovoice/Participatief actie onderzoek (PAR)

Als kunstenaar ken ik als geen ander de kracht en magie van het creëren. Voor mij is de camera het instrument waarmee ik de wereld om me heen onderzoek, een creatief proces waarin ik begrijpend waarneem.

Met een onderzoekteam van Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en Leyden Academy on Vitality and Ageing werk ik aan verschillende participatieve (actie) onderzoeken. Participatief actie onderzoek kenmerkt zich door samen onderzoek te doen dus met elkaar en niet over elkaar om zo tot nieuwe inzichten te komen. Mijn bijdrage richt zich op een gemeenschappelijke ‘taal’ ontwikkelen. Vaak gebruik makend van fotografie maar ook andere creatieve methodes om belichaamde kennis, ervaringskennis naar boven te halen. Waarna we met elkaar in dialoog gaan  en de verschillende vormen van kennis wetenschappelijke-, ervaringskennis, en artistieke kennis met elkaar verbinden en verbeelden.

Photovoice is een methode die vaak aanvullend gebruikt wordt binnen kwalitatief actie onderzoek om de leefwereld en geleefde ervaring van de mensen waar het om gaat in zorg, welzijn, de wijk of beleid– letterlijk – in beeld te brengen. Samen met onderzoekers van Vumc geef ik trainingen in Photovoice bij de school for participation www.schoolforparticipation.nl/photovoice

Meerdere keren ben ik getuige geweest van prachtige processen, die plaatsvonden tussen mensen onderling en individueel wanneer mensen in aanraking komen met wat hun echt raakt, daar vervolgens uiting aan kunnen geven en inzetten als middel voor gesprek.

Fotografie als middel kan geen wetten of politieke tactieken veranderen. Maar het kan wèl zichtbaar maken wat verborgen is. Het kan grote maatschappelijke machtsstructuren zoals onrecht, armoede, discriminatie naar voor brengen, en het kan de impact ervan op echte levens verbeelden. Die verbeeldingskracht creëert ruimte voor empathie. Het herkennen van de realiteit en getuige te zijn van de werkelijkheid kan de eerste stap naar verandering zijn. Agenderen, net zo lang totdat er ook daadwerkelijk iets verandert.