(Be)kijk het maar

Kijken en bekeken worden, zien en gezien worden.

Na vijf jaar participatief actieonderzoek in Charlois, waarin ik samen met hoogleraar Tineke Abma de gezondheid van de wijk onderzocht met kinderen in de rol als onderzoeker, reflecteren we in ‘(Be)kijk het maar’ op onze eigen persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen. Kunst en wetenschap worden verbonden in dit een beeldessay dat gaat over de complexe verhouding tussen kijken en bekeken worden, zien en gezien worden.

De titel (Be)kijk het maar komt voort uit een gevoel van onvrede bij mensen die leven in armoede. Zij voelen zich vaak gereduceerd tot een stereotiep beeld en zijn soms liever onzichtbaar. Sommigen schamen zich daarvoor, anderen, ergeren zich of plaatsen zich buiten de samenleving omdat ze het gevoel hebben niet mee te tellen, bekijk het maar. Gezien worden zoals ze zijn. Dat klinkt simpel, maar is het niet.

Door intuïtieve beeldassociaties te maken die de ene keer inhoudelijk zijn dan weer formeel, verbeeld ik de gelaagdheid en complexiteit. Zodat er ruimte ontstaat om te kijken en er verschillende narratieve ontstaan.

Je blik onthult welke vooroordelen en standpunten je inneemt ten opzichte van de wijk en haar inwoners.

In het bookazine ‘(Be)kijk het maar’ reflecteren we op onze eigen persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen na vijf jaar participatief actie onderzoek. Waarin ik samen met Tineke Abma wetenschapper, de gezondheid van de wijk onderzocht met kinderen in de rol als onderzoeker.

Meer weten over dit onderzoek?
Ga naar klikrotterdam.nl

NRC artikel

27 februari 2021 – door Elsje Jorritsma

Journalist Elsje Jorritsma interviewt Janine Schrijver n.a.v het Bookazine (Be)kijk het maar.
Na Participatief Actie Onderzoek in Rotterdam Charlois naar de gezondheid in de wijk maakte Janine Schrijver en Tineke Abma een beeldessay over kijken en bekeken worden.

De centrale (en confronterende) vraag van het boek (Be)kijk het maar is: wat zie jij – jij, met jouw gekleurde bril – in de foto’s die Janine Schrijver de afgelopen jaren maakte in Charlois.
Het boek begint ook met die vraag: „Vind je sommige foto’s afstotend, (…) beangstigend of juist exotisch? Zie je de harde of agressieve blik in de ogen (…)? Zie je de gesloten ramen, de luiken die dicht zitten en het speelgoed dat bij het oud vuil is gezet? (…) Of zie je hoe mensen in armoede toch iets proberen te maken van hun leven ondanks de beperkte middelen? Zoals dat stel die wilde bloemen plukken in het park (…) en die verliefd de camera inkijken?”

Tentoonstelling in het Goethe Instiuut Rotterdam

3 september t/m 1 oktober 2021

Maastunnel tentoonstelling

November 2021 t/m maart 2022

Speciaal voor de tunnel is een combinatie gemaakt van de foto’s die de kinderen gemaakt hebben aan het begin van het onderzoek en de foto’s die ik in de wijk gemaakt heb. Het gaat om 40 foto’s totaal het verhaal is begonnen op zuid en begint met de tekst door een kind geschreven: Ik weet niks naast een tekst die het doel van het KLIK project weergeeft.

Colofon

Bookazine (Be)kijk het maar

Onderzoek, tekst en beeldselectie: Tineke Abma, Janine Schrijver
Fotografie: Janine Schrijver
Concept en design: Studio Beige

Expositie Maastunnel

Concept: Janine Schrijver
Tekst: Tineke Abma, Janine Schrijver, Kinderen O.b.s Charlois en O.b.s de Triangel.

In opdracht van het CBK Rotterdam, Stadsarchief en Gemeente Rotterdam.

Project KLIK

Concept: Tineke Abma, Janine Schrijver
Uitvoering: Femke Boelsma, Sarah Lips, Marieke Breed en Janine Schrijver.
Het hele proces en de onderzoeksresultaten zijn te zien op www.klikrotterdam.nl