Bio Janine Schrijver

Janine Schrijver (1966) onderzoekt de relatie tussen mensen en hun complexe leefwereld. Via stedelijke natuur kijkt ze naar de verbinding met onze natuur.

Fotografie is haar medium waarbij het de ene keer een middel is en de andere keer een doel. De camera als instrument om van binnenuit naar buiten te kijken of van buiten naar binnen te spiegelen op onze menselijke natuur. Haar foto verbeelden het universele verlangen naar contact. Het verlangen naar contact met jezelf, met elkaar en je omgeving is een belangrijk thema in haar werk.
Ze werk vooral seriematig. De meeste werken vinden hun weg via publicaties in boeken en tijdschriften. Voor het magazine M van NRC Handelsblad maakte ze meerdere reportages o.a over het leven aan de Europese kusten (2000) over landschap en vrije tijd het boek PRET!  (2002) van Tracy Metz samen met Otto Snoek. Deze serie is geëxposeerd in de Kunsthal in Rotterdam. In opdracht van het Rijksmuseum en NRC Handelsblad, fotografeerde ze Document Nederland een serie over nieuwe ouderen ‘Forever Young’ (2004). Deze serie is geëxposeerd in FOAM en opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum.
Het project ‘Mijn Rotterdam’ waarin kinderen hun leefwereld fotografeerde en Janine hen portretteerde werd geëxposeerd in de Kunsthal Rotterdam in 2014 en is opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.
In 2015 publiceerde ze het boek Our Nature, Within The Limits of Cityparks (uitgeverij Lecturis) waarin de betekenis van het stadspark en onze relatie ten opzichte van natuur in de stad centraal staat. Een aantal van deze werken zijn opgenomen in de collectie van LUMC Leiden, Hogeschool Rotterdam en CBK Rotterdam. Tijdens haar opleiding tot energetisch therapeut wilde Janine fotografie verbinden met energie werk. Vandaaruit ontstond het project energie-lab portretten en planten waarbij ze portretten maakte van mensen voor en na een behandeling. Hetzelfde deed ze met planten.
Het verweven en verbeelden van verschillende kennissystemen en disciplines krijgt verder vorm in de samenwerking met onderzoekers van Amsterdam UMC afd. Recht, Ethiek en Humaniora en kenniscentrum Leyden Academy, participatie en diversiteit. Waar Janine  fotografie inzet als onderzoeksmethode waarbij ze artistieke kennis, ervaringskennis, zintuigelijke kennis en wetenschappelijke kennis met elkaar verbindt, begrijpend waarnemen. In het project KLIK (2015-2019) gaan kinderen in de rol als onderzoeker zelf fotograferen en in labs ontdekken. Bij Kunst in de zorg (2020) een onderzoek naar de waarde van kunstprojecten voor de gezondheid van ouderen maakte ze portretten van deelnemers voor en na kunstactiviteiten.  In het Bookazine (Be)kijk het maar (2021), maakte ze beeldassociaties die gaan over kijken en bekeken worden, zien en gezien worden. Voor Leefplezier (2022) een onderzoek naar persoonsgerichte zorg in verpleegtehuizen bevroeg ze mensen naar de wenselijkheid van aanraking. In de eerste fase van Wat je niet ziet (2022) fotografeerde zorgmedewerkers onder leiding van Janine hun eigen leven. In de laatste fase maakte Janine portretten van hen waarin invloed van machtsstructuren zoals armoede en discriminatie op hun levens zijn verbeeld. Al deze projecten kenmerken zich door het onderzoekende en participatieve karakter, niet over de ander maar met de ander waarbij fotografie als middel wordt ingezet zowel voor begrijpend waarnemen als kritische reflectie en collectieve actie om sociale verandering te bevorderen door empathie.
Momenteel werkt ze aan Into our nature (2022-2023) waarbij ze verhalen optekent in beeld en geluid van ontmoetingen in het park via de natuur op zoek naar onze natuur. Een vervolg op het boek uit 2015.