People imitate a tree

Aan toevallige passanten in de stad vraag ik of ze een boom uit willen kiezen en deze na willen doen: dit fotografeer ik. Deze ogenschijnlijk ludieke actie komt voort vanuit mijn vraag; kunnen we het contact tussen mens en natuur herstellen in de kunstmatige leefomgeving van een stad?

We hoeven maar om ons heen te kijken en zien hoe problematisch, complex en destructief de relatie tussen mens en natuur momenteel is en hoe wij mensen hier zelf onder lijden. De materiele, profiterende en dominerende houding waarin wij onszelf niet zien als onderdeel van de natuur maar onszelf erbuiten plaatsen is niet langer houdbaar. Een egalitaire nieuwsgierige houding is wenselijk waarin we mensen, dieren, planten, stenen, bomen als gelijkwaardig onderdeel van de aarde zien.

Door bewust een boom uit te kiezen, ernaar te kijken en deze te imiteren is er een moment van contact. Tijdens die waarneming ontstaat er een verbinding met datgene wat je bekijkt. In die verbinding en houding en verhouding ben ik geïnteresseerd.