Imitate a tree!

(a work in progress 2023-2024)

Aan toevallige passanten in het park vraag ik of ze een boom uit willen kiezen die hen aanspreekt en deze na willen doen: dit fotografeer ik. Alleen al door deze vraag te stellen verandert er iets in de houding van mensen. Ze krijgen een lach op hun gezicht, en gaan bewust om zich heen kijken op zoek naar een boom die bij hen ‘past’. Deze ogenschijnlijke ludieke actie komt voort vanuit mijn vraag; kunnen we het contact tussen mens en natuur herstellen in de kunstmatige leefomgeving van een stad?

Dat onze relatie ten opzichte van natuur en het contact met onze natuur problematisch is zien we om ons heen en ook dat wij mensen daar zelf onder lijden. De dominerende en profiterende houding waarin wij onszelf niet zien als onderdeel van de natuur maar onszelf erbuiten plaatsen is niet langer houdbaar. Een meer egalitaire nieuwsgierige houding is wenselijk waarin we mensen, dieren, planten, stenen, bomen als gelijkwaardig onderdeel van de aarde zien.

Fotografie als middel kan dat probleem niet oplossen maar het kan wèl iets zichtbaar maken, in beweging brengen en een bewustzijn creëren. Zowel om begrijpend waar te nemen als een kritische reflectie. Met Imitate a tree!’ beoog ik een collectieve actie om bewustzijn te bevorderen. Vanuit een onderzoekende houding waarbij je niet alleen iets haalt maar ook iets brengt. Een spel met elkaar in de publieke ruimte, daar waar de ontmoeting en uitwisseling plaatsvindt.