Our Nature, Withing the Limits of Cityparks

Het boek is bijna een apologie voor natuur binnen de contouren van het stadspark. Het heeft vooral een heel eigen fotoritmiek.

Our Nature is opgevat als “een groot internationaal fotografisch project over de betekenis van het stadspark en onze verhouding ten opzichte van natuur in een stedelijke context.” De afgelopen zes jaar bezocht Janine Schrijver daarvoor parken in onder meer Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen, Berlijn, Antwerpen, Barcelona, Wenen en Rio de Janeiro, Shanghai en New York, om er stukjes wildernis en stadslandschappen te fotograferen.

Het uiteindelijke resultaat is dat er haast twee boeken in één zijn ontstaan. Let even op de opvallende uitvouwbare flappen die ervoor zorgen dat twee katernen een tegengestelde bladerrichting bezitten. Uiteindelijk lijkt de indeling zelfs uit drie verschillende onderdelen te bestaan. De close-ups van de begroeiing behouden iets idyllisch, maar als je in de uitklapbare katernen gaat neuzen, duiken mensen op de foto’s op: parkgebruikers ingeklemd door de stad. De juiste legende vinden bij elk park vergt enig zoekwerk. Tekst is zo goed als achterwege gelaten, maar dat zet geen domper op dit verbluffende fotoboek. Het is speels en serieus en laat zich bewonderen als een prachtige wake-upcall voor het belang van onze groene stadslongen.

Colofon

Fotografie: Janine Schrijver
Vormgeving: Kummer & Herrman, Utrecht
Drukker: Lecturis
Jaar: 2015
ISBN: 978-94-6226-118-1