Terug naar Kosovo

De strijd om Pec. Voor de oorlog was Pec een welvarende, goeddeels Albanese stad. Vlak voor de NAVO-bombardementenveegden Servische troepen de stad leeg. Na de oorlog keerden de Albanezen terug om op hun beurt de Serviƫrs te verjagen.
Petra de Koning reconstrueerde de ondergang van een koopmansstad. Janine Schrijver fotografeerde in het najaar van 1999 de wederopbouw in Kosovo.
December 1999.
M Magazine – NRC Handelsblad