Leefplezier op locatie

Tussen droom en daad.

In de langdurige zorg is een transitie gaande van een traditionele focus op gezondheid, protocollen en een standaardaanbod naar meer aandacht voor welbevinden, relaties en persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

In deze publicatie over het project ‘Leefplezierplan op locatie (2019-2021) staat de conclusie van wat we in twee jaar onderzoek gezamenlijk hebben geleerd. Een persoonsgerichte manier van werken die concreet handen en voeten geeft aan leef plezier voor medewerkers, bewoners en hun naasten.

Colofon

Concept: Janine Schrijver
Fotografie:  Janine Schrijver
Vormgeving: Rutger Zuydervelt
Drukker: Tuijtel
Jaar: 2022