Kunst in de zorg

Wat is de waarde van kunstprojecten voor de gezondheid en het welzijn van ouderen? Wat is kunst in de zorg waard? In het eerste deel van deze publicatie ervaar en onderzoek je zelf de impact van kunst. Het tweede deel bestaat uit de hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten.

Dit is het resultaat van ruim anderhalf jaar participatief actie onderzoek naar actieve kunstparticipatie door ouderen. Het multidisciplinaire onderzoeksteam verzamelde onder andere 470 micro-narratieve.
Het betrof 19 kunstinitiatieven-variërend van dans, muziek, zang, theater, beeldende kunst, video en spokenword- verspreid over het land. De initiatieven richten zich op een diverse groep ouderen: vitale zelfstandig wonende ouderen, ouderen met zorg en ondersteuning thuis en bewoners van zorgorganisaties.

Colofon

Concept: Janine Schrijver
Vormgeving: Rutger Zuydervelt
Drukker: Tuijtel
Jaar: 2021

Verwijzing naar dit boek: Groot, B., Schrijver, J., Kock, L., Liu, Y., Dedding, C., … & Abma, T. (2021) Kunst in de Zorg. Rotterdam.

Onderzoeksteam: Barbara Groot, Lieke de Kock, Tineke Abma, Yosheng Liu, Janine Schrijver, Christine Dedding, Truus Teunissen, Yvonne Lengams, Jan Menderink, Jolanda Lindenberg, Margo Hartingsveldt, Josanne Huijg , Freek de Meere