Forever young | 55+ in Nederland

Forever Young | 55+ in Nederland verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling in het FOAM (Fotomuseum Amsterdam) en is het resultaat van de foto-opdracht ‘Document Nederland’ die door het Rijksmuseum en NRC Handelsblad jaarlijks wordt verstrekt. De inleiding werd door Warna Oosterbaan geschreven en het boek werd gepubliceerd door Uitgeverij De Verbeelding.
De ‘babyboomers’ van na de tweede wereldoorlog worden oud. In 2003 was een kwart vann de Nederlandse bevolking ouder dan 55 jaar en dan zal de jaren daarna toenemen. Wat doen ze allemaal? De meesten werken niet meer. De 65+er’s zijn met pensieon en van de 55- tot 65-jarigen neemt nog slechts een op de drie deel aan het arbeidsproces. Volgens het stereotiepe beeld zijn ouderen inactief, zitten thuis achter de geraniums en behoeven zorg. Ouderen lijken te hebben afgedaan. Maar de nieuwe generatie ouderen lijkt anders oud te willen worden da vorige generaties. Een goede gezondheid, financiële mogelijkheden en een langer leven maken het mogelijk om ook als niet werkende oudere bezig te zijn. Hedendaagse ouderen zijn doorgaans volop in beweging, doen vrijwilligerswerk, hebben het druk, genieten nog vaak van een goedgevulde beurs en lijken niet oud te willen worden. ‘Nieuwe ouderen’ worden ze wel genoemd: de eerste generatie ouderen van de 21ste eeuw en voor eeuwig jong.

Forever Young, 55+ in Nederland
ISBN 90 74159 59 1
Uitgeverij De Verbeelding, Amsterdam. 2003