Bookazine (Be)kijk het maar

Een beeldessay over kijken en bekeken worden.

Gezinnen en kinderen die leven in armoede zijn vaak onzichtbaar. Vele voelen zich gereduceerd tot een stereotiep beeld. Hoe komt het dat zichtbaarheid soms op weerstand stuit? Waarom voelen mensen zich soms bekeken, en verzetten zij zich tegen het al te zichtbaar zijn? In dit essay illustreren we dat er bij bewoners een verlangen is om echt gezien te worden en zich te onthullen, maar dat dit wel iets van ons vraagt, namelijk reflecteren op onze persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen, en de bereidheid om macht te delen in het produceren van beelden. Over de rol van macht in het kijken en bekeken worden gaat dit essay.

Colofon

Onderzoek, tekst en beeldselectie: Tineke Abma, Janine Schrijver
Fotografie: Janine Schrijver
Concept en design: Studio Beige
Jaar: 2021