In opdracht van Humanitas ESSM Door2Door Expertise centrum Seksualiteit Sexwerk en Mensenhandel Transgenders LHBTI en genderdiversiteit een Photovoice traject om stigma’s te doorbreken en mensen de kans te geven hun stem te ontwikkelen en/of te laten horen.