Een participatief fotoproject met jongeren. 

‘Je weet Zelf, ja toch?’

Het ateliercomplex waar ik werk is omringt door scholen ik vroeg mij af hoe vergaat het middelbare scholieren nu de scholen gesloten zijn, het dagritme weggevallen is en er volop veranderingen zijn in thuissituaties. Wat vinden zij momenteel belangrijk?

Deze vraag is het uitgangspunt voor het fotoproject ‘Je weet Zelf, ja toch?’

Eenzaamheid en druk ervaren is een veel gehoord fenomeen onder jongeren in coronatijd  daarom vind ik het belangrijk om hun natuurlijke nieuwsgierigheid te voeden. Door samen te fotograferen, actief vorm te geven aan gevoelens en gedachtes. Gezien en gehoord worden op de manier die zij willen. Dat geeft hen kracht en regie. Door samen beelden te maken is er aandacht voor meerstemmigheid wat belangrijk is voor sociale cohesie. Ertoe doen is essentieel om verbinding te blijven ervaren.

De foto’s zijn tentoongesteld in de wijk bij Stichting B.a.d, een kunstenaarsinitiatief waar ik deel vanuit maak.

Dit project is ondersteund door Stichting Droom en Daad/ Makersloket