you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Fotografie

Als kunstenaar ken ik als geen ander de kracht en magie van het creëren. De camera is voor mij het instrument waarmee ik de wereld om me heen onderzoek. Naar buiten kijken om daarna naar binnen te kunnen spiegelen.

Met een onderzoekteam van Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc, afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en Leyden Academy on Vitality and Ageing werk ik aan verschillende participatieve (actie)onderzoeken. Mijn betrokkenheid richt zich op het concept, Photovoice en Art-based methodes. Photovoice is een methode die vaak aanvullend gebruikt wordt binnen kwalitatief actie onderzoek het biedt unieke kansen om de leefwereld en geleefde ervaring van de mensen waar het om gaat in zorg, welzijn, de wijk of beleid– letterlijk – in beeld te brengen. De ander te empoweren en een stem te geven.

Participatief actie onderzoek kenmerkt zich door samen onderzoek te doen dus met elkaar en niet over elkaar om zo tot nieuwe inzichten te komen.
Meerdere keren ben ik getuige geweest van prachtige processen, die plaatsvonden tussen mensen onderling en individueel als mensen in aanraking kwamen met wat hun echt raakt, daar vervolgens uiting aan kunnen geven en inzetten als middel voor gesprek. Mij heeft het o.a inzicht gegeven over de macht en beeldvorming van fotografie, mijn rol hierin als fotograaf, wie bepaalt er wat en wie er zichtbaar mag worden en op welke manier?

Fotografie als middel kan geen wetten of politieke tactieken veranderen. Maar het kan wèl zichtbaar maken wat verborgen is. Het kan grote maatschappelijke machtsstructuren zoals onrecht, armoede, discriminatie naar voor brengen, en het kan de impact ervan op echte levens verbeelden. Die verbeeldingskracht creëert ruimte voor empathie. Het herkennen van de realiteit en getuige te zijn van de werkelijkheid kan de eerste stap naar verandering zijn. Agenderen, net zo lang totdat er ook daadwerkelijk iets verandert.

Hier zijn enkele links naar pdf bestanden van verschillende projecten:
Project Veerkracht (PDF document)
Goede zorg bij crisis (PDF document)
Par poster (PDF document)