you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Fotografie
foto uit Leefplezier

Vanaf 2017 heeft Leyden Academy in verschillende projecten in én samen met de praktijk onderzoek gedaan naar het vergroten van de ruimte voor persoonsgerichte zorg in het verpleeghuis. Door middel van participatief actieonderzoek in diverse organisaties voor de verpleeghuiszorg hebben we gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de leefplezier-benadering: een persoonsgerichte manier van werken die concreet handen en voeten geeft aan meer leefplezier voor bewoners, werkplezier voor medewerkers, het betrekken van naasten en leren en verbeteren.

Voor dit onderzoek heb ik na observatie en het maken van een beeldessay een interventie gedaan door aan bewoners te vragen of ze aangeraakt willen worden.

Het onderzoek is gepubliceerd in een boek. Het boek gaat over het organiseren van persoonsgerichte zorg met leefplezier voor ouderen, hun aanverwanten en werkplezier voor zorgverleners en is uitermate behulpzaam voor teamleiders, managers, bestuurders en beleidsmakers.

Kijk voor de volledige presentatie: www.leefplezierindezorg.nl

Meer informatie: www.leydenacademy.nl/leefplezierplan-op-locatie