you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

Water in Historic City Centers

Water wordt niet meer alleen als een bedreiging beschouwd, maar in toenamende mate gezien als een kans in het kader van een duurzame herontwikkeling van binnensteden. Zes Europese steden, te weten Breda (NL), Chester (UK), Gent (B), s-Hertogenbosch (NL), Limerick (IRL) en Mechelen (B) hebben samengewerkt en 6 tastbare waterprojecten gerealiseerd. Publicist Jaap Huisman heeft de projecten op authentieke wijze beschreven. Fotograaf Janine Schrijver heeft de projecten op doeltreffende en eigen manier gefotografeerd.

Water in Historic City Centers, in o.a Breda (NL), Chester (UK), Gent (BE), s-Hertogenbosch (NL), Limerick (IRL), Mechelen (BE).
Tekst Jaap Huisman.
ISBN 978-90-71376-31-3
Uitgeverij Van Kemenade, Breda. 2007

Bekijk de foto's

vorige to top