you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

Stadstuinen Almere Hout

Met de tweejaarlijkse Ymere Stimuleringsprijsvraag voor architectuur, beeldende kunst, landschaps architectuur en stedenbouw, daagt Ymere (landschaps) architecten, stedenbouwkundige en beeldend kunstenaars uit mee te denken over een complexe, maar niet op zichzelf staande opgave. Hierbij vraagt ze speciale aandacht voor zowel leefbaarheid en cultuurhistoriche waarde als voor groen en water.
Janine Schrijver maakte speciaal voor deze publicatie foto’s. Haar opname verbeelden het kader waarbinnen de genomineerde werkten: het prachtige, lege landschap van Almere Hout waarin archeologische vondsten verborgen liggen. Daarnaast toont ze een kleurrijke afspiegeling van de bewoners van Almere.

Stadstuinen Almere Hout, Ymere stimuleringsprijsvraag 2005 voor (landschaps)architectuur, beeldende kunst en stedenbouw.
ISBN 90-6868-414-0
Uitgeverij THOTH, Bussum, 2005

Bekijk de foto's

vorige to top