you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

Something about Charlois/...iets over Charlois

2003 - Een publicatie over de stad, over 'ergens zijn', 'ergens wonen'. Over iets tegenkmen, zien of meemaken. Over het kijken naar en lezen van de stad. Over bekijken en ondervragen. Over vragen die we de stad en onszelf kunnen stellen. Een publicatie over de kunstmanifestatie 'Something about Charlois/...iets over Charlois'.

Bekijk de foto's

vorige to top