you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

SMAAK - blad voor de rijkshuisvesting

SMAAK is hét magazine van de Rijksgebouwendienst en staat voor Stedenbouw, Monumentenzorg, Architectuurbeleid, Architectuur en Kunst. SMAAK is er voor een ieder die geïnteresseerd is in rijksgebouwen, monumenten, architectuur en kunst. SMAAK verschijnt minimaal vijfmaal per jaar.

Bekijk de foto's

vorige to top