you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

Lay-out08 - Studie Woonerven

zomer 2009 - Studie Woonerven is een ruimtelijk-typologisch en sociologisch onderzoek naar het woonerf. Het is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Bureau Lofvers, Jutten Architectuur en Nio Stedelijk Onderzoek. Het onderzoek is een pleidooi voor een zorgvuldige aanpak van de woonerfwijken met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in de woning en de beleving op het woonerf.
De foto's van Janine Schrijver geven een beeld van een tweetal woonerven: Gaggelhuizen te Asssen en Geestenberg te Eindhoven.
De uitgave is tot stand gekomen door het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Het fonds nodigt ontwerpbureaus uit om een uitgave van Lay-out samen te stellen.

Bekijk de foto's

vorige to top