you can find this page online at www.janineschrijver.nl/projecten.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography

Gebouwen voor kinderopvang onder de loep

2006 - Sinds 1990 is het aantal kinderopvangplaatsen gestegen van 20.000 naar 200.000. En daarmee groeide ook het aantal gebouwen voor kinderopvang explosief. Het is tijd terug te kijken op deze periode van intensief bouwen aan kinderopvang. Wat kunnen we leren van de gebouwen en buitenspeelterreinen die de afgelopen decennia ontworpen zijn?
In het onderzoek dat de basis vormt voor dit boek zijn 30 kinderopvanggebouwen uitgebreid geëvalueerd.

Gebouwen voor kinderopvang onder de loep.
ISBN 90-6868-422-1
Uitgeverij THOTH, Bussum. 2006

Bekijk de foto's

vorige to top