you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Fotografie
foto uit de serie: bekijk het maar

(BE)KIJK HET MAAR

Na vijf jaar participatief actieonderzoek in Charlois, waarin ik samen met hoogleraar Tineke Abma de gezondheid van de wijk onderzocht met kinderen in de rol als onderzoeker, reflecteren we in ‘(Be)kijk het maar’ op onze eigen persoonlijke en maatschappelijke vooroordelen. Kunst en wetenschap worden verbonden in dit een beeldessay dat gaat over de complexe verhouding tussen kijken en bekeken worden, zien en gezien worden.

Je blik onthult welke vooroordelen en standpunten je inneemt ten opzichte van de wijk en haar inwoners. De titel, ‘(Be)kijk het maar’ komt voort uit een gevoel van onvrede bij mensen.

Ze voelen zich gereduceerd tot een stereotiep beeld en zijn soms liever onzichtbaar. Sommigen schamen zich daarvoor, anderen, ergeren zich of plaatsen zich buiten de samenleving omdat ze het gevoel hebben niet mee te tellen, bekijk het maar. Gezien worden zoals ze zijn. Dat klinkt simpel, maar is het niet.

Wat is mijn rol als fotograaf als het gaat om de macht van kijken en bekeken worden. Als inwoner van Oud Charlois kom ik dagelijks in aanraking met mensen die aan het overleven zijn i.p.v. leven. Al jaren heb ik een dualistische houding met de wijk. Ik hou van de rust en ruimte, de natuur maar ik zie ook veel leed. Hoe kan ik de complexiteit laten zien zonder de ander en mezelf geweld aan te doen en te vervallen in stereotype beelden of er juist voor weg te kijken? Met veel compassie en aandacht heb ik associatieve beeldcombinaties gemaakt die verhullen en onthullen en de poëzie van het bestaan laten zien.