you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

foto uit de serie: Zien Zen Zijn

ZIEN ZEN ZIJN is een doorlopend project dat gaat over contact en verbinding maken maar ook over fotografie als medium. Het project beoogd middels tijd, ruimte, rust en reflectie op foto’s verbinding te maken tussen lichaam en geest. Het ZIEN en laten zien van fotografie wordt gekoppeld aan een reikibehandeling: het ZEN. Vervolgens is er tijd om stil te staan bij wie je op dat moment bent, door aandacht te hebben voor je eigen voor-en na portret: het ZIJN.

ZIEN
De bezoeker komt naar de tentoonstellingsruimte om werk te zien maar wordt nu zelf gezien en onderdeel van het werk. Hij of zij stapt uit de rol van toeschouwer en wordt participant. De bezoeker die zich laat portretteren laat zichzelf zien. Hij of zij wordt door mij gezien  tijdens het fotograferen. Ik laat mijzelf als kunstenaar zien aan de geportretteerde en aan de bezoeker. Het werk reflecteert en spiegelt.
Fotografie gaat over tijd en ruimte en door zijn werkelijkheidswaarde kun je iets zichtbaar maken. In het portret zoek ik naar betekenis, identiteit. Wanneer maak ik een portret van iemand en wanneer over iemand, dat is een zoektocht die ik als fotograaf aanga.

ZEN
Reiki gaat over energie. Reiki is een helingsmethode waarbij eengever energie uit zijn handen laat stromen naar een ontvanger. In reiki gebruik je de spreuk "geen heden geen verleden geen toekomst" enkel ZEN ZIJN. Reiki gaat over de innerlijke wereld en brengt je in contact met jezelf en je lichaam. Elke handeling vraagt concentratie, neemt tijd, zodat de rust gevoeld kan worden. Het laten stromen van de energie, wat ik bij reiki doe, vraagt tijd voor rust en zelfreflectie. De energie zelf is niet zichtbaar maar het effect ervan wel.

ZIJN
Door twee portretten te maken en deze beide te tonen wordt het verschil in bewustwording en het zijn zichtbaar. De factor tijd is een belangrijk aspect in het hele proces. Er is aandacht en tijd om het werk te maken en om het verschil daarna te ervaren: er echt te zijn. De bezoeker neemt zijn of haar tijd om deel te nemen, en ik geef door het proces tijd aan diegene. Wederkerigheid het geven en nemen loopt in elkaar over.
Het hele proces portret - reiki - portret duurt ± veertig minuten.

Alle stadia zijn even belangrijk daarom laat ik het hele proces zien. Fotografie gaat over zichtbaar maken terwijl reiki over iets onzichtbaars gaat als energie, voelen; bewustwording. In ZIEN ZEN ZIJN wordt door fotografie het zijn zichtbaar gemaakt. Dat wil ik de bezoeker laten ervaren door het hele proces en de beide foto’s te laten zien.